Γρήγορη αναζήτηση

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΟΤΑΝ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΤΕ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ

mitsotakis-seb
Ο Μητσοτάκης στην ετήσια συνέλευση του ΣΕΒ: εφιαλτική πολιτική για εργαζόμενους, παιδεία, περιβάλλον Ο Κυρ. Μητσοτάκης, στις 15/6, στην ετήσια συνέλευση του πιο αντιπροσωπευτικού οργάνου του μεγάλου κεφαλαίου στην Ελλάδα, του ΣΕΒ, μιλώντας ενώπιον ενός ακροατηρίου που αποτελεί την τάξη που εκπροσωπεί το κόμμα του, τόνισε πως “πρώτη προτεραιότητα” της κυβέρνησης του είναι “η διευκόλυνση του ιδιωτικού τομέα” και πως η κυβέρνηση είναι στο πλευρό των εργοδοτών στην προσπάθειά τους “να αναδιατάξουν το προσωπικό τους”. Ουσιαστικά τούς δήλωσε ότι η κυβέρνηση τούς ενθαρρύνει να κάνουν απολύσεις και σε αλλαγές των εργασιακών σχέσεων, υπογραμμίζοντας ότι για να στηρίξει και διευκολύνει μια τέτοια “ανα­διάταξη” νομοθέτησε η κυβέρνηση το πρό­γραμμα “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, με το οποίο “το κράτος θα επιδοτεί τους μισθούς και ένα σημαντικό μέρος των εργοδοτικών εισφορών όσων θα απασχολούν με μειωμένο ωράριο”. Επισήμανε ότι αυτό το αντεργατικό πρό­γραμμα “δίνει την δυνατότητα στις επι­χειρήσεις να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίον αξιοποιούν το προ­σωπικό τους” και για να αποδυναμώσει, μάλιστα, την αντιπολιτευτική κριτική σε αυτό το αντεργατικό πρόγραμμα υπενθύμισε με νόημα πως αυτό το πρόγραμμα “εφαρ­μόστηκε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκές χώρες από σοσιαλδημοκρατικές κυβερ­νήσεις”. “Καλώ και εσάς, και τα μέλη σας -είπε ο Κ.Μητσοτακης στον ΣΕΒ- να αξιοποιήσουν το σχήμα αυτό στο μέγιστο βαθμό. Είναι ένα σχήμα το οποίο θα έχει ειδική αναφορά στον κόσμο του τουρισμού. Και καθώς πολλά ξενοδοχεία θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα αν πρέπει ή αν δεν πρέπει να ανοίξουν φέτος, η δική μας ισχυρή παρότρυνση είναι να ανοίξουν και να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡ­ΓΑΣΙΑ»”.

Παρότρυνε ακόμα ο αρχηγός της ΝΔ τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν τις “ευέ­λικτες μορφές εργασίας” και να προ­χωρήσουν στον “διαφορετικό τρόπο λει­τουργίας που σκέφτονται” σημειώνοντας ξεχωριστά “το πόσο μεγάλη προστιθέμενη αξία μπορεί να δώσει η απασχόληση από το σπίτι”.
Αφού με αυτόν τρόπο η κυβέρνηση διαβεβαίωσε τους επιχειρηματίες και τους τραπεζίτες ότι τους εξασφαλίζει ελευθερία για απολύσεις, για την εφαρμογή ελαστικών σχέσεων εργασίας, για τη μείωση μισθών και την αχρήστευση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, στη συνέχεια τους περιέγραψε τις παροχές που θα προωθήσει για την ενίσχυση της κερδοσκοπικής τους δραστηριότητας: Θυμίζοντας ότι ήδη τους έχει προσφέρει “μείωση του συντελεστή φόρου των εταιρειών από το 28% στο 24% και μείωση του φόρου στα μερίσματα από το 10% στο 5%” τους υποσχέθηκε ότι “σύντομα θα ανακοινωθεί ένα νέο πακέτο μείωσης φορολογικών βαρών”. Μίλησε για “πρόσθε­τες φορολο­γικές ελαφρύνσεις που θα έλθουν σύντομα στη Βουλή” αναφέροντας ενδει­κτικά “την αύξηση στο 100% του συντε­λεστή υπερέκ­πτωσης φόρου για δαπάνες έρευνας και έκπτωση 50% για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις από επενδυτικούς αγγέλους, Business angels”.
Αναφέρθηκε ακόμα στο “ειδικό καθεστώς για αλλοδαπούς επενδυτές που φιλοδοξεί να καταστήσει την Ελλάδα ελκυστική φορολο­γική κατοικία για πρόσωπα με σημαντικά περιουσιακά στοιχεία”.
Υπενθύμισε ότι “ο νόμος «Επενδύω στην Ελλάδα» μετέβαλε προς το καλύτερο το επιχειρηματικό πλαίσιο για τις βιομηχανίες. Μονάδες με μικρό περιβαλλοντικό αποτύ­πωμα μπορούν να εγκαθίστανται και στην Αττική. Λειτουργία των επιχειρημα­τικών πάρκων. Ένα ζητούμενο της επιχε­ιρηματικής κοινότητας, ειδικά της βιομη­χανίας, έγινε απλούστερο. Την αντίληψη για επενδύσεις στην μεταποίηση ορίζει πλέον η αρχή, “πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω”. Υποσχέθηκε διεύρυνση αυτού επιχειρη­ματικού πλαισίου έτσι ώστε “να αυξήσουμε και άλλο τον συντελεστή δόμησης σε επιχειρηματικά πάρκα. Να γίνει ακόμα απλούστερη η διαδικασία χωροθέτησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”.
Υποσχέθηκε η κυβέρνηση να διαθέσει στους επιχειρηματίες μεγάλα κονδύλια από το ΕΣΠΑ 2021-2027, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από τα κέρδη των κρατικών ομολόγων, από το Ταμείο Ανάκαμ­ψης και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ.
Ενημέρωσε, επίσης, πως προχωρεί τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της Παιδείας λέγοντας ότι είναι “έτοιμο ένα πολύ σημαντικό νομο­σχέδιο, το οποίο θα συνδέει εκπαίδευση και αγορά εργασίας. Καθιερώνεται ένα εθνικό σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, πειραματικά ΙΕΚ, επαγγελματικές σχολές, σε συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα”. Τόνισε πως πρόθεση της κυβέρνησης είναι “να απελευθερώσει τα δημόσια Πανε­πιστήμια” για “να συνεργαστούν περισ­σότερο με τον ιδιωτικό τομέα” και ότι ο ίδιος “συμμετείχε σε μία τηλεδιάσκεψη με 25 σημαντικά αμερικανικά Πανεπιστήμια τα οποία έχουν τεράστιο ενδιαφέρον να έρθουν στην Ελλάδα και να κάνουν διάφορες συμπράξεις με δημόσια ελληνικά Πανεπι­στήμια”. Ενθάρρυνε ακόμη τα μέλη του ΣΕΒ “να επενδύ­σουν στα Πανεπιστήμια με περισσότερα προγράμματα συνεργασίας, με περισσότερες δωρεές ίσως για τη δημιουργία ειδικών εδρών σε αντικείμενα που μπορεί να τους ενδια­φέρουν ιδιαίτερα”.
Αξιοπρόσεκτο είναι ο Κυρ. Μητσοτάκης, πέρα από μια μικρή αναφορά στο τι έκανε η κυβέρνηση για τη δημόσια υγεία τις μέρες της επιδημίας και τις ευχαριστίες για τις δωρεές επιχειρήσεων, απέφυγε με κάθε τρόπο να μιλήσει για την ενίσχυση και τη διάθεση κονδυλίων στο δημόσιο σύστημα υγείας, ενώ την ίδια ώρα υπόσχονταν ότι οι ιδιώτες επιχειρηματίες θα έχουν στην διάθεσή τους άφθονη χρηματοδότηση.
Η ομιλία το Κυρ. Μητσοτάκη στον ΣΕΒ δεν αφήνει την παραμικρή αμφιβολία πως η κυβερνητική πολιτική θα πατήσει πάνω σε πτώματα εργατικών δικαιωμάτων, σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και παροχές επιχειρηματικών χρηματοδοτικών και νομοθετικών “διευκολύνσεων” με σκοπό να “επανεκκινήσει μια οικονομία” ανάκαμψης και αύξησης των κερδών του μεγάλου κεφαλαίου που, παράλληλα, θα ανοίγει τις πόρτες για τη μεγαλύτερη εκμεταλλευτική διείσδυση ξένων επενδυτών και ξένου κεφαλαίου στην ελληνική οικονομία.