Γρήγορη αναζήτηση

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Απόφαση της Κ.Ε. τυ Μ-Λ ΚΚΕ για τη διεθνή -εσωτερική κατάσταση και τα οεργανωτικά καθήκοντα (μέρος τρίτο: οργανωτική πολιτική)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
Κοινή διαπίστωση του κομματικού μας δυναμικού αποτελεί η ιδεολογική και πολιτική συνοχή του, που αποτελεί το στέρεο έδαφος πάνω στο οποίο μπορούμε και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της οργανωτικής μας πολιτικής. Αποτελεί κοινή πεποίθηση πως αν το κομματικό μας δυναμικό κατακτήσει αντίστοιχα την ενότητά του πάνω στην οργανωτική μας πολιτική, αν δουλέψει ενιαία, συντεταγμένα και χωρίς δισταγμούς, μπορεί να καταφέρει πολλά. Η συζήτηση για την οργανωτική μας πολιτική πρέπει να πάρει υπόψη της πως «σκοτεινιάζει ο διεθνής ορίζοντας», όπως εκτίμησε η προηγούμενη και η σημερινή απόφαση της ΚΕ, πως δυναμώνουν στο δυτικό καπιταλιστικό κόσμο οι αντιδραστικές δυνάμεις και ιδέες.
Πρέπει να πάρει υπόψη την καχυποψία απέναντι στο αριστερό και κομμουνιστικό κίνημα, που τροφοδότησε και τροφοδοτεί ο πολύμορφος ρεβιζιονισμός και με μανία αξιοποιεί η αστική ιδεολογία και οι μηχανισμοί της. Και ακόμη την ανάπτυξη της ιδεολογίας των αστικών, μικροαστικών και αναρχικών ρευμάτων, που καταπολεμούν την οργανωμένη πάλη και τη συλλογική στράτευση και πρώτα από όλα την οργάνωση του λαϊκού κινήματος και τη στράτευση κάτω από την κομμουνιστική σημαία. Αλλά και την απότομη πτώση του βιοτικού επιπέδου όλου του λαού, την ανέχεια και τη φτώχεια δίχως τέλος και δίχως προοπτική, τη διάψευση των προσδοκιών, που δε γεννά μόνο απογοήτευση αλλά βγάζει και συμπεράσματα, την άνοδο του πολιτικού ενδιαφέροντος έστω και κάτω από στρεβλώσεις και συγχύσεις, την αναζήτηση απαντήσεων και διεξόδων.
Αν οι αμέσως προηγούμενες δεκαετίες χαρακτηρίστηκαν από την κατάρρευση των χωρών του ψευτοσοσιαλισμού και την ιδεολογική χρεοκοπία του ρεβιζιονισμού, από την επικράτηση της αντεπανάστασης, της απογοήτευσης και αποστράτευσης και του ιδεολογικού μηδενισμού· αν χαρακτηρίστηκαν από την αλαζονική θριαμβολογία του καπιταλιστικού συστήματος, που κήρυξε το «τέλος των (επαναστατικών) ιδεολογιών»  και έκανε σημαία του το ιδεολόγημα της παγκοσμιοποίησης, τώρα στο κάδρο πρώτα από όλα προβάλλουν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί και πόλεμοι, η λυσσώδης επίθεση του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου απέναντι στο λαό μας. Τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα αποτελούν για το αστικό σύστημα ιστορική ανωμαλία που πρέπει βίαια να εκμηδενιστούν. Στους εργαζόμενους και τη νεολαία, σε όλο το λαό, αναπτύσσονται διεργασίες, νέες σκέψεις και αναζητήσεις, που αναπόφευκτα επιδρούν και θα επιδράσουν στην ταξική πάλη.
Η οργανωτική πολιτική μας περιλαμβάνει δύο αλληλένδετες όψεις, αυτήν που στρέφεται προς το εσωτερικό της οργάνωσης και αυτήν που στρέφεται προς τα έξω. Για να μπορέσει το κόμμα μας να αναπτύξει καλυτέρα τη δράση του σε κάθε τομέα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ενίσχυση της στάθμης του ιδεολογικοπολιτικού του επιπέδου, του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, της κομματικής λειτουργίας. Αυτές είναι οι βασικές σκαλωσιές της κομματικής οικοδόμησης. Όσο αυτά ενισχύονται τόσο ενισχύονται οι δυνατότητες της δράσης της οργάνωσης προς τα έξω. Το βασικό κύτταρο ανάπτυξης της εσωτερικής ζωής του κόμματος είναι η ουσιαστική λειτουργία, η πιο ζωντανή και αποτελεσματική δουλειά της οργάνωσης βάσης ή του πυρήνα μελών.
Οι τακτικές συνεδριάσεις που ξεκινούν στην ώρα τους, χωρίς καθυστερήσεις, με τη συμμετοχή όλων των μελών, ο εντοπισμός των βασικών κάθε φορά θεμάτων και η διεξοδική συζήτηση, η τακτοποίηση των οικονομικών, η οργάνωση των καθηκόντων και η ανάθεση ευθυνών, η μεταφορά εμπειριών από τη δράση μας και ο καλύτερος προσανατολισμός της, η παρακίνηση και η ανάδειξη θεμάτων από τα μέλη, ο εντοπισμός των αδυναμιών μας και ιδιαίτερα η συζήτηση σε ζητήματα ιδεολογικού προσανατολισμού είναι το πλαίσιο λειτουργίας τής κάθε οργάνωσης βάσης που πρέπει να επιδιώκουμε.
Αυτονόητο καθήκον, που ωστόσο δεν εκπληρώνεται στον καλύτερο βαθμό, που συμβάλλει στη δουλειά της κομματικής οργάνωσης αποτελεί η συστηματική και έγκαιρη μελέτη του «Λαϊκού Δρόμου». Ωστόσο, όσο άρτια κι αν είναι η δουλειά που πραγματοποιείται στα πλαίσια της οργάνωσης βάσης, από τη μια συνεδρίαση στην άλλη, είναι αναγκαία η ατομική συνεργασία των μελών με τον υπεύθυνο της οργάνωσης, ή με το γραφείο της, για κάθε ζήτημα που προκύπτει, για την καλύτερη σύνδεση και αξιοποίηση της δράσης μας στον κάθε μαζικό χώρο, για την κάλυψη των απαιτήσεων του ιδεολογικού και πολιτικού προσανατολισμού, για τον καλύτερο έλεγχο, παρακολούθηση και αξιοποίηση του δυναμικού που βρίσκεται γύρω μας.
Το χώνεμα της ιδεολογίας και της πολιτικής του κόμματος δεν μπορεί να γίνει αν η εσωκομματική δουλειά δεν συνδυάζεται με την αγωνιστική πράξη. Τα μέλη του κόμματος θα πρέπει, αφού προπαρασκευαστούν ιδεολογικοπολιτικά στο κόμμα, να βγαίνουν στο στίβο της καθημερινής πάλης, για να προβάλουν και υποστηρίξουν την πολιτική και τις ιδέες του κόμματος. Και εκεί μέσα στην αντιπαράθεση με άλλες γραμμές και απόψεις να ακονίζουν τη σκέψη τους, να αντιλαμβάνονται βαθύτερα τη γραμμή του κόμματος, να εντοπίζουν τα κενά τους και να επανέρχονται στην  κομματική οργάνωση για να επεξεργαστούν και να μεταδώσουν αυτή την πείρα και να συμπληρώσουν τα ιδεολογικοπολιτικά τους εφόδια.
Τα μέλη του κόμματος βάζουν σε κίνηση την πολιτική του. Και γι' αυτό ένας σπουδαίος τομέας  της κομματικής οικοδόμησης είναι η διαπαιδαγώγησή τους. Θέλουμε κομματικά μέλη που να κατέχουν καλά τη γραμμή του Μ-Λ ΚΚΕ. Που να μπορούν να λύνουν προβλήματα εκεί που ζουν και εργάζονται, να μπορούν να εκτιμούν πολιτικά καταστάσεις, σύμφωνα με τον κομματικό προσανατολισμό. Θέλουμε κομματικά μέλη αγωνιστές, σεμνά και προσιτά στον κόσμο, που να δένονται με το λαό. Με ενεργητική παρέμβαση στο μαζικό κίνημα και δραστήρια προώθηση της πολιτικής του κόμματος. Με διάθεση να αναλαμβάνουν ευθύνες για την προώθηση της πολιτικής του κόμματος. Με μεγάλη προθυμία να προσφέρουν στο κόμμα, που να εμπνέονται από το πνεύμα προσφοράς των κομμουνιστών για την κοινή μας υπόθεση. Θέλουμε μέλη με το θάρρος της γνώμης τους, με συμβολή στη διαμόρφωση της κομματικής γραμμής και πειθαρχημένα στην εφαρμογή της γραμμής που έχει αποφασιστεί συλλογικά. Θέλουμε μέλη που να αντιμάχονται τις ατομιστικές τάσεις και τη φιλελεύθερη στάση ζωής, που να αναδείχνουν την προσωπικότητά τους μέσα από την κομματική συλλογικότητα. Που να θέτουν τα λαϊκά και κομματικά συμφέροντα σε πρώτη μοίρα σε σχέση με τα ατομικά συμφέροντα.
Ιδιαίτερο κεφάλαιο στα πλαίσια της οργανωτικής μας πολιτικής που πρέπει να μας απασχολήσει είναι το κεφάλαιο της οργανωτικής μας ανάπτυξης. Η εμβέλεια του Μ-Λ ΚΚΕ δεν περιορίζεται μόνο στα μέλη του. Περιλαμβάνει την επιρροή του, τους φίλους και οπαδούς του, τους ανθρώπους που συμπαθούν και εκτιμούν το σωστό και σταθερό του προσανατολισμό, τη στάση του και τους ανθρώπους του, περιλαμβάνει τη συνδικαλιστική του επιρροή, τους αναγνώστες του «Λαϊκού Δρόμου» και των ηλεκτρονικών του σελίδων, τους οικονομικούς συνδρομητές, αυτούς που θα κατέβουν μαζί του σε μια διαδήλωση, περιλαμβάνει την ευρύτερη απήχησή του.
Αποτελεί κοινή μας διαπίστωση πως η ευρύτερη επιρροή του Μ-Λ ΚΚΕ είναι  αναντίστοιχη  με την οργανωτική του κατάσταση και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια οργανωτικής ανάπτυξης. Ο ορίζοντας της δουλειάς μας για την οργανωτική ανάπτυξη του κόμματος ανοίγεται σε όλο το φάσμα της επιρροής μας, και στο πιο μακρινό. Κανένας  άνθρωπος όσο μακριά κι αν στέκεται δε μπορεί να μας είναι αδιάφορος. Κάθε σχέση, και η πιο υποτυπώδης και η πιο «ασήμαντη», μπορεί να συμβάλλει κάτω από τη δική μας επίδραση στη μεγάλη υπόθεση του λαϊκού κινήματος και των κομματικών μας σκοπών. Η δημόσια προπαγάνδα όσο αναγκαία και αν είναι, τόσο που χωρίς αυτή δε γίνεται, όσο και αν  υποβοηθά στην οργανωτική μας ανάπτυξη, δε μπορεί από μόνη της να προωθήσει τα απαραίτητα βήματα που απαιτούνται σε αυτό το ζήτημα.
Ο αποφασιστικός κρίκος για την οργανωτική μας ανάπτυξη είναι η προσήλωση των μελών της οργάνωσης στην καλλιέργεια και σταθεροποίηση δεσμών, η σχεδιασμένη επίμονη και συστηματική προσπάθεια με καθορισμένους γύρω μας ανθρώπους που υπάρχουν ή προκύπτουν. Η προσπάθεια για την ποιοτική μετατροπή των κοινωνικών, συναδελφικών και συνδικαλιστικών σχέσεων, σε σχέσεις σταθερές, ιδεολογικές, πολιτικές και οργανωτικές.
Πίσω μας έχουμε συσσωρεύσει πολλές εμπειρίες, όπως και πολλά θετικά αποτελέσματα. Με βάση αυτά είναι αναγκαίο να εντοπίσουμε, να συζητήσουμε και να ξεπεράσουμε αδυναμίες που παρουσιάζονται στο κεφάλαιο αυτό. Αδυναμίες που αφορούν ιδιαίτερα την υπόκλιση απέναντι στις δυσκολίες της συγκεκριμένης δουλειάς και μπορεί να εμφανίζονται με ποικιλόμορφα χαρακτηριστικά. Με την υποτίμηση ανθρώπων που μας περιστοιχίζουν ή με υπερβολικές προσδοκίες απέναντι σε ανθρώπους, που όταν δεν εκπληρώνονται μετατρέπονται σε απογοητεύσεις. Με την αδράνεια, την παθητικότητα, έως και τη μοιρολατρική αποδοχή πως κάποιοι δεν αλλάζουν. Με την κοφτή και αδιάλλακτη αντιμετώπιση απέναντι σε διαφωνίες, πολλές φορές  δευτερεύουσας σημασίας. Με το να αφήνουμε τη δουλειά αυτή στο τυχαίο. Αδυναμίες που υποβαθμίζουν το στόχο  αυτό σε κατώτερη ιεραρχικά βαθμίδα μπροστά σε άλλα υποτίθεται σημαντικότερα καθήκοντα, αδυναμίες που σχετίζονται με τις ελλείψεις και τα κενά στα κριτήρια αξιολόγησης των ανθρώπων που μας κάνουν ή δε μας κάνουν. Απέναντι σε αδυναμίες και ολιγωρίες αυτού ή αλλιώτικου χαρακτήρα που πρέπει να εντοπίσουμε, είναι αναγκαίο να αναπτυχθούν διεξοδικότερες συζητήσεις στα πλαίσια της οργάνωσης και να αποκρυσταλλωθούν αναλυτικότερα με βάση και τις εμπειρίες μας οι κατευθύνσεις εκείνες που θα βοηθήσουν όλο το δυναμικό μας για μια πιο αποτελεσματική δράση στον τομέα της οργανωτικής ανάπτυξης και στρατολόγησης.
Όπως συγκεκριμένα ανέφερε η απόφαση της ΚΕ το Νοέμβρη του 2016 προχωρώντας προς την Πανελλαδική Οργανωτική  Σύσκεψη του Μάη :«Κρίκοι για την ανάπτυξη της οργανωτικής επιρροής μας τους οποίους επιβάλλεται να δυναμώσουμε είναι: Η καταγραφή από τις οργανώσεις του κόμματος των επιρροών τους και η συστηματική-μόνιμη παρακολούθηση της εξέλιξης της δουλειάς που γίνεται μαζί τους. Η σταθερή σύνδεση των μελών του κόμματος με μαζικούς χώρους (σωματεία, σύλλογοι κ.λπ.) και τον κοινωνικό περίγυρο και η δραστήρια παρέμβαση σ’ αυτούς, με έναν πλατύ τρόπο που θα πείθει για τις θέσεις και την πολιτική του κόμματος. Ο μετασχηματισμός της μαζικής-συνδικαλιστικής δουλειάς μας σε πολιτική-κομματική δουλειά, με άλλα λόγια οι σχέσεις που οικοδομούμε να μην μένουν στα μισά, να μην περιορίζονται σε συνδικαλιστικές και κοινωνικές σχέσεις, αλλά τολμηρά και θαρρετά να τις μετατρέπουμε σε πολιτική υποστήριξη, σε πολιτική και οργανωτική σχέση με το Μ-Λ ΚΚΕ. Η ύφανση νημάτων τακτικής επαφής με τους ανθρώπους που διευκολύνουν το δέσιμο με το κόμμα μας (ατομικές συζητήσεις, τακτικό δόσιμο εφημερίδας, οικονομική ενίσχυση κ.λπ.). Η χρησιμοποίηση μορφών και σχημάτων πολιτικής συζήτησης με ανθρώπους που επηρεάζουμε, οι οποίες να τους συγκεντρώνουν σε κύκλους επιρροών, σε ένα πρώτο επίπεδο οργανωτικής σύνδεσης με το κόμμα.»
Πρέπει να ενσωματώσουμε σε όλες τις οργανώσεις, με πιο συστηματικό τρόπο, και όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένο, τη διεξαγωγή ιδεολογικοπολιτικών συζητήσεων που να συνδέονται ζωντανά με τα επίκαιρα καθήκοντα της πάλης. Όλα τα ιδεολογικοπολιτικά επιχειρήματά μας να γίνουν κτήμα των μελών μας, έτσι ώστε χωρίς δισταγμούς, με επάρκεια και με πεποίθηση, να μιλούν και να συζητούν σε μαζικούς χώρους, με τον πλατύ αριστερό και λαϊκό κόσμο και να διεξάγουν την ιδεολογικοπολιτική αντίκρουση της κυρίαρχης αστικής προπαγάνδας και των αντίπαλων και λαθεμένων θέσεων και απόψεων. Να σταθεροποιήσουμε στην ύλη της εφημερίδας μας και στο περιοδικό της νεολαίας μας τα ιδεολογικοπολιτικά κείμενα.
Για τη φετινή χρονιά ιδιαίτερα, πρέπει να αξιοποιήσουμε  ιδεολογικά και πολιτικά την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μεγάλη Οχτωβριανή Επανάσταση. Για το σκοπό αυτό έχει συσταθεί  ειδική επιτροπή για την επεξεργασία προγράμματος εκδηλώσεων και εκδόσεων. 
Στον τομέα της νεολαίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα και έχουν αποτυπωθεί στη συμβολή της νεολαίας στη γενική παρουσία και δράση του κόμματος, στη σύνταξη, διαμόρφωση και διακίνηση του «Λαϊκού Δρόμου», στην εκπροσώπηση του κόμματος, στη δημόσια παρουσία του στις συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις. Στην παρουσία της νεολαίας στη κομματική Συνδιάσκεψη τον Απρίλη του 2016. Τα βήματα στον τομέα της νεολαίας αποτυπώνονται και στην αριθμητική ανάπτυξη της οργάνωσής της, στην ετήσια σύσκεψη που πραγματοποιεί, στην ανάδειξη νέων συντρόφων και στην ανάληψη ευθυνών τόσο στο κόμμα όσο και στο νέο πανελλαδικό Κ.Σ. της οργάνωσης της Πορείας, στη σύνταξη και διακίνηση του περιοδικού της Πορείας, στη δουλειά των νέων εργαζομένων στα σωματεία τους, στην υλοποίηση του ετήσιου καλοκαιρινού κάμπινγκ, στη διεύρυνση του κύκλου των επαφών και επιρροών ιδιαίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Γιάννενα.
Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραμμίσουμε τον ενθουσιασμό της οργάνωσης της νεολαίας για την υλοποίηση και λειτουργία του «Σήματος», του πολιτιστικού χώρου της νεολαίας και του κόμματος. Παρά τις δυσκολίες του εγχειρήματος αυτού, τις απαιτήσεις και ανάγκες που προβάλλονται για την οργάνωση, τη λειτουργία και το περιεχόμενό του, παίρνοντας υπόψη τις μικρές μας δυνάμεις, το «Σήμα» στον ελάχιστο χρόνο λειτουργίας του, μπόρεσε από το στάδιο των εργασιών του, από τα εγκαίνια μέχρι σήμερα, να ανυψώσει το επίπεδο συσπείρωσης και δραστηριότητας της οργάνωσής μας, να προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατοντάδων φίλων και συναγωνιστών, να προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα από το ιδεολογικό και πολιτιστικό μέτωπο μέχρι τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία. Εξασφαλίζοντας την οικονομική του αυτοτέλεια, στοιχείο απαραίτητο για την προοπτική του, το «Σήμα», έχοντας πίσω του ένα  ιδιαίτερα θετικό ξεκίνημα, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς της οργάνωσης μας για την ανάπτυξη μιας ακόμη πιο πλούσιας σε περιεχόμενο δραστηριότητας, να αποτελέσει χώρο καθημερινής επαφής και συνάντησης ιδιαίτερα της νεολαίας, να συμβάλει στο άπλωμα της οργανωτικής μας επιρροής.
Παρά τα θετικά βήματα της οργάνωσης της νεολαίας η Πορεία παραμένει μια μικρή αριθμητικά δύναμη, με ασθενικούς δεσμούς στο μαθητικό και φοιτητικό χώρο, και πρέπει να καταβληθούν επίμονες και συστηματικές προσπάθειες μέχρι να ξεφύγει από τα μικρά και περιορισμένα πλαίσια. Το καθήκον μιας τέτοιας δουλειάς αφορά πρώτα και κύρια τις δυνάμεις που συσπειρώνονται στην Πορεία, ωστόσο πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα σε κάθε κομματική οργάνωση για την καταγραφή νεολαιίστικου δυναμικού, προσπάθεια για την αποκατάσταση δεσμών και σύνδεσης με το δυναμικό της Πορείας.
Στον τομέα της συνδικαλιστικής μας δουλειάς έχουν γίνει βήματα αναζωογόνησης της  ΕΡΓΑΣ, όπως και καλύτερης συγκρότησης του Εκπαιδευτικού Ομίλου. Τα νέα όργανά τους μετά τη Συνδιάσκεψη του 2016 έχουν επεξεργαστεί μια σειρά ζητήματα και έχουν θέσει στόχο να αποσαφηνίσουν πλευρές της δράσης τους στους μαζικούς χώρους και πρέπει το επόμενο διάστημα να προγραμματίσουν ιδιαίτερα και με τη δυνατότητα αξιοποίησης του «Σήματος» σειρά εκδηλώσεων για θέματα και προβλήματα που αφορούν το μαζικό συνδικαλιστικό και εργατικό κίνημα. Ιδιαίτερα απασχολεί η σταθερή σύνδεση με κάθε χώρο όπου αναπτύσσεται ή μπορεί να αναπτυχθεί η δράση μας, η σύνδεση και ανάπτυξη νέων επαφών με εργαζόμενους, αλλά και η παροχή των κατάλληλων εφοδίων και εξοπλισμού των νέων ιδιαίτερα συντρόφων που τώρα μπαίνουν στον εργασιακό βίο. Ενώ πρέπει να προβληθούν  πιο σταθερά οι θέσεις της ΕΡΓΑΣ και του Εκπαιδευτικού Ομίλου με την έκδοση ανακοινώσεων, καθώς και μέσα από τις στήλες του «Λαϊκού Δρόμου» και των «Αντιτετραδίων».
Κεντρική σημασία για το Μ-Λ ΚΚΕ έχει η βελτίωση της σύνταξης, της έκδοσης και της διακίνησης του “ΛΑΪΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ”, όπως και η αναβάθμιση των ιστοσελίδων μας στο διαδίκτυο. Για τη βελτίωση της σύνταξης της εφημερίδας μας οφείλουμε να πάρουμε ορισμένα μέτρα για την ενίσχυση της συντακτικής επιτροπής, τη σταθεροποίηση και διεύρυνση του δικτύου τακτικών αρθρογράφων στο κέντρο και στην επαρχία, την ενεργοποίηση των μελών του κόμματος για ανταποκρίσεις και κείμενα με θέματα από τους τομείς που δρουν και παρακολουθούν, την καλύτερη οργάνωση της αρθρογραφίας (εξασφάλιση ιδεολογικών κειμένων, περισσότερα και μικρότερα κείμενα, έγκαιρη προετοιμασία και παράδοση κειμένων κ.λπ.).
Σχετικά με τη διανομή και τη διάδοση της εφημερίδας οι κομματικές οργανώσεις οφείλουν να την αποτυπώσουν με συγκεκριμένα στοιχεία, να την προωθήσουν και να την παρακολουθήσουν, έτσι ώστε βαδίζοντας προς την Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη να έχουμε μια συνολική εικόνα αυτής της δουλειάς και των αποτελεσμάτων της.
Για το διαδικτυακό τόπο του Μ-Λ ΚΚΕ πρέπει άμεσα να  ολοκληρώσουμε την ανακαίνιση και την αναβάθμισή του και να εξασφαλίσουμε όρους μιας ζωντανής λειτουργίας του με διαρκή, έγκαιρη και επίκαιρη ενημέρωση.
Οι ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ θα πρέπει να αναζωογονηθούν αξιοποιώντας δυνατότητες εκτύπωσης βιβλίων και οργάνωσης της διάθεσής τους που επιτρέπουν να ξεπερνούμε τις μεγάλες δυσκολίες που δημιουργούν οι οικονομικοί περιορισμοί.
Στα ιστολόγια των επαρχιακών οργανώσεών μας, πρέπει να προσδώσουμε περιεχόμενο που να αντιστοιχεί καλύτερα στο χαρακτήρα τους και στο σκοπό που θέλουμε να υπηρετήσουν. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται να συζητήσουμε, να υπάρξει ανταλλαγή εμπειριών, αξιολόγηση και αξιοποίηση της χρησιμότητάς τους και ένας πιο συντονισμένος σχεδιασμός, μια επεξεργασμένη γενική κατεύθυνση και μια κεντρική εποπτεία τους. Το άνοιγμα ιστολογίων μας και σε άλλες περιοχές, στο βαθμό που έχουμε δυνατότητες, οφείλουμε να το δούμε.
Τα οικονομικά μας κινούνται με τις αυξανόμενες δυσκολίες που δημιουργεί η συνεχιζόμενη και επιδεινούμενη οικονομική κρίση, η οποία έχει άμεσες επιπτώσεις στα έσοδα του κόμματος, το οποίο στηρίζεται στις δικές του δυνάμεις (συνδρομές, ενισχύσεις επιρροών και φίλων) για να καλύψει τις δαπάνες των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει. Η αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών επιβάλλει μια πιο οργανωμένη και ελεγχόμενη διαχείριση των οικονομικών μας, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και των δαπανών. Η κανονική καταβολή των συνδρομών χωρίς καθυστερήσεις, η ευρύτερη πολιτική δουλειά που να συμπεριλαμβάνει σταθερά και την προσπάθεια να έχουμε οικονομικές ενισχύσεις από τις επιρροές μας, τους φίλους μας και τον εργασιακό και κοινωνικό περίγυρό μας, η συμβολή όλων των κομματικών οργανώσεων στην αύξηση των πωλήσεων όλων των εντύπων και των εκδόσεών μας, η αξιοποίηση μορφών πολιτικής δραστηριότητας (διοργάνωση εκδηλώσεων κ.λπ.) που προσπορίζουν έσοδα, η εξοικονόμηση πόρων με πιο προσεκτική διαχείριση των εξόδων μας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οργάνωσης, τον συστηματικό έλεγχο και την παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών από τους οικονομικούς υπεύθυνους, είναι μέτρα στα οποία πρέπει να επιμείνουμε με μεγαλύτερη φροντίδα.
Στο επόμενο διάστημα η Κ.Ε. και οι κομματικές δυνάμεις, μέσα στο πλαίσιο των συνολικών πολιτικών δραστηριοτήτων τους, πρέπει να συγκεντρώσουν την προσοχή τους στα οργανωτικά ζητήματα και στην αντιμετώπισή τους, με στόχο η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη να αποτελέσει σκαλοπάτι που θα συμβάλει συγκεκριμένα και πρακτικά στην επίλυση οργανωτικών προβλημάτων.
Η ΚΕ του Μ-Λ ΚΚΕ
Αθήνα 15 Φλεβάρη 2017