Γρήγορη αναζήτηση

Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

Μία προσέγγιση γύρω απ' την τεκνοθεσία και τη θέση του παιδιού.

 

Να μη μετατραπούν τα παιδιά σε πειραματόζωα και όχημα για την ικανοποίηση ενός εγωιστικού δικαιωματισμού